Pro Series – PLS4.75

11 months ago administrator_2x96zw6s Comments Off on Pro Series – PLS4.75

Γενικά

“Εξαιρετικός Συνδυασμός ΜεγEθους και Δυνατοτήτων

Αν η επιφάνεια εργασίας του PLS4.75 είναι αυτή που σας καλύπτει, το κόστος του είναι αμελητέο συγκρινόμενο με τις «υπηρεσίες» που μπορεί να σας παρέχει για πολλά χρόνια μέχρι να αποφασίσετενα επενδύσετε σε ένα ακόμα μεγαλύτερο όπως το PLS6.75

Πατήστε εδώ για Εφαρμογές

  • 610 x 457mm Επιφάνεια Εργασίας
  • Ισχύς Laser: 10-75 Watt
  • Χαμηλό Κόστος Λειτουργίας
  • Υπολογισμός Χρόνου Εργασίας
  • Εύκολη Συντήρηση
  • Εύκολη & Γρήγορη αλλαγή μπουκάλας laser
  • Προστατευμένο Σύστημα Κίνησης
  • Συμβατό με HPDFO
  • Εναρμόνιση με RoHS

Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 

Model PLS4.75
Work Area 610 x 457 mm
Table Size 737 x 584 mm
Maximum Part Size 737 x 584 229 mm (WxHxD)
Dimensions 914 x 991 x 927 mm (WxHxD)
User Interface Keypad and LCD
Printer Control / Connection Requires a dedicated PC with Windows XP / Vista, USB 2.0 connection
Laser Options 10, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 75 Watts
Weight 122 kg
Power Requirements 110V/10A or 230V/5A, 50/60Hz
Exhaust Connection External exhaust required: two ports (100mm in diameter)
Optional Accessories Rotary fixture

Downdraft honeycomb cutting table

Lens kits (1.5″, 2.0″ or 4.0″)

Computer controlled air assist

Manual air assist

Back sweep option for air assist

Dual head


 

Ειδικά Χαρακτηριστικά

Αυτόματη Αναγνώριση Εξαρτημάτων (Αuto Recogniiton of Accessories)

Τα μοντέλα της σειράς VLS & PLS αναγνωρίζουν αυτόματα την εγκατάσταση του rotary και του κυψελωτού τραπεζιού κοπής και κάνουν όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις, προκειμένου να διασφαλίσουν την άριστη κοπή/χάραξη.

Με την εγκατάσταση ενός rotary, το σύστημα κάνει αυτόματα όλες τις αναγκαίες ρυθμίσεις για τη χάραξη κυλινδρικών αντικειμένων, ενώ με τη εγκατάσταση του κυψελωτού τραπεζιού κοπής, το σύστημα διορθώνει αυτόματα την εστίαση του φακού λαμβάνοντας υπόψη την αύξηση του ύψους της επιφάνειας εργασίας.

Η Αυτόματη Αναγνώριση Εξαρτημάτων είναι ένα μόνο από τα πολλά πλεονεκτήματα που αποδεικνύουν τα υψηλά standards ποιότητας των ULS Laser χαρακτικών.

Προεπισκόπηση Εργασίας (Print Preview)

Με τη λειτουργία προεπισκόπησης που περιλαμβάνεται στα μοντέλα VLS & PLS, ο χειριστής μπορεί να δει στην οθόνη την εργασία κοπής/χάραξης πριν εκτελεστεί, προκειμένου να κάνει πιθανές αλλαγές στις ρυθμίσεις. Επίσης μπορεί να δει, επεξεργαστεί και εκτελέσει αποθηκευμένες εργασίες οποιαδήποτε στιγμή χωρίς να χρειάζεται να ανοίξει το πρόγραμμα στο οποίο έχουν δημιουργηθεί.

Πολλές επιπλέον λειτουργίες είναι διαθέσιμες μέσω του UCP (ULS Control Panel). Οι χειριστές μπορούν να μετακινήσουν την κεφαλή και την επιφάνεια εργασίας σε οποιοδήποτε σημείο επιθυμούν μέσω εικονικού panel στην οθόνη του υπολογιστή και να ρυθμίσουν στοιχεία όπως η ισχύς και η ταχύτητα.

Smart Laser Τεχνολογία (Smart Laser Technology)

H Τεχνολογία Smart laser cartridge παρέχει τη δυνατότητα άμεσης και αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ της μπουκάλας laser και του συστήματος της ULS στο οποίο είναι εγκατεστημένη. Ένα από τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας αυτής είναι η αυτόματη αναγνώριση της ισχύς της μπουκάλας laser. Έτσι, όταν μία μπουκάλα εγκαθίσταται, το σύστημα της ULS αναγνωρίζει και εμφανίζει άμεσα την ισχύ και κάνει αυτόματα όλες τις απαραίτητες ρυθμίσεις στη βάση δεδομένων υλικών, προκειμένου να παρέχει τη σωστή ισχύ για την επίτευξη άριστης κοπής/χάραξης.

Η Τεχνολογία Smart Laser παρέχει επιπρόσθετα πλεονεκτήματα όπως ενσωματωμένη διαγνωστική λειτουργία που προστατεύει τις μπουκάλες από υπερβολικά χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες. Επίσης, παρέχει ρύθμιση του ανεμιστήρα για την ελάττωση της ταχύτητάς του κατά το διάστημα που το σύστημα είναι αδρανές, μειώνοντας έτσι το θόρυβο που προκαλεί.

Η τεχνολογία Smart Laser είναι εναρμονισμένη με RoHS και WEEE.

Υπολογισμός Χρόνου Εργασίας (Job Time Estimator)

Η λειτουργία υπολογισμού χρόνου εργασίας παρέχει στοιχεία για το χρόνο πραγματοποίησης μίας εργασίας, από τη στιγμή που έχει σταλεί στο Universal Control Panel. Αυτό το δυναμικό χαρακτηριστικό χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό του χρόνου εργασίας για raster, vector ή συνδυασμό raster/vector αρχείων. Είναι ένα εξαιρετικό «εργαλείο» για τους επαγγελματίες που χρεώνουν τις υπηρεσίες τους με βάση το χρόνο παραγωγής, και τους επιτρέπει να υπολογίζουν το ποσό χρέωσης χωρίς να πρέπει πρώτα να εκτελέσουν την εργασία. Επίσης είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για τον αποτελεσματικό ημερήσιο σχεδιασμό ροής εργασιών.

Αισθητήρας Υπέρ-θέρμανσης με Ειδοποίηση (Over-Temperature Sensor Alarm)

Ένας αισθητήρας υπερθέρμανσης με προειδοποιητικό σήμα, περιλαμβάνεται στα VLS & PLS μοντέλα της ULS. O αισθητήρας αυτός έρχεται να δώσει λύση σε ένα σημαντικό θέμα: ένα laser χαρακτικό δεν πρέπει να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη γιατί η ακτίνα laser μπορεί να προκαλέσει ανάφλεξη υλικών.

Ο αισθητήρας υπέρ θέρμανσης είναι σχεδιασμένος για να παρέχει άμεση αναγνώριση και ειδοποίηση σε περίπτωση που φλέγεται κάποιο υλικό. Όταν ανιχνεύσει υπερθέρμανση, ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος και η λειτουργία του laser χαρακτικού σταματά αυτόματα. Είναι τοποθετημένος στο πίσω μέρος της μηχανής και περιλαμβάνει τροφοδοσία με μπαταρία σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η λειτουργία αυτή είναι μέρος του συνολικότερου σχεδιασμού ασφάλειας των ULS χαρακτικών.

Laser Interface+T Print Driver

Η ULS διαθέτει το πιο εξελιγμένο, ευέλικτο και δυναμικό print driver της αγοράς. Ο print driver της ULS υπολογίζει αυτόματα τις ιδανικές ρυθμίσεις ισχύος και ταχύτητας για τη βέλτιστη κοπή μιας ευρείας σειράς υλικών χάραξης με laser, και προσφέρει σημαντική βοήθεια τόσο σε αρχάριους όσο και σε έμπειρους χειριστές.

Χάρη στο νέο print driver της ULS, ο έλεγχος της ισχύς, της ταχύτητας και άλλων ρυθμίσεων μπορεί να γίνει είτε αυτόματα είτε από το χειριστή. Επιπρόσθετα, ο χειριστής μπορεί να επέμβει στις ρυθμίσεις του συστήματος ακόμα και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης μιας εργασίας και κατόπιν να αποθηκεύσει τις νέες παραμέτρους σε μια βάση δεδομένων.Στο Laser Interface Print Driver, μπoρούν να αποθηκευτούν πάνω από 2000 εργασίες, καθώς και να αλλαχτούν και να ανακληθούν παράμετροι στο λεπτό.

Κανένας άλλος κατασκευαστής laser συστημάτων δεν προσφέρει την ευελιξία και την ευκολία της βιβλιοθήκης έτοιμων ρυθμίσεων κοπής-χάραξης υλικών της ULS.

Εναρμόνιση με RoHS (RoHS Compliant Laser and Laser Systems)

Τα επαγγελματικά συστήματα VLS & PLS της ULS, είναι εναρμονισμένα με την οδηγία RoHS. H οδηγία RoHS (Restriction of Hazardous Substances Directive) περιορίζει τη χρήση ορισμένων επικίνδυνων υλικών στη βιομηχανία ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών. Επίσης, η οδηγία RoHS απαγορεύει στους κατασκευαστές τη χρήση υλικών συγκόλλησης μετάλλων με μόλυβδο.

Στη προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος, η ULS δεν χρησιμοποιεί μόλυβδο και άλλες βλαβερές ουσίες κατά τη διαδικασία κατασκευής των CO2 laser συστημάτων της, ενώ επιπλέον έχει εγκαταστήσει διαδικασίες συλλογής και ανακύκλωσης των laser προϊόντων της.