Συνέδριο “Έξυπνη συσκευασία & Marketing”

1 month ago administrator_2x96zw6s Comments Off on Συνέδριο “Έξυπνη συσκευασία & Marketing”

Επιστημονικό Συνέδριο “‘Έξυπνη Συσκευασία & Marketing”

Το συνέδριο απευθύνεται σε επαγγελματίες του κλάδου έντυπης και ηλεκτρονικής επικοινωνίας, σε επιστήμονες (Χημικούς, Ηλεκτρονικούς, Πληροφορικούς, Marketing, Κοινωνικές προσεγγίσεις / επιρροές, του τομέα της Συσκευασίας, Γραφίστες- Τεχνολόγους), σε ερευνητές /φοιτητές ΑΕΙ και σε όσους εμπλέκονται στην παραγωγή και διακίνηση της έντυπης συσκευασίας και στον χώρο του Marketing.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο https://www.smartpackaging.gr/